Class VI

Class Teacher: Tandin Wangmo
 

R

 

Name

Subject Marks

Percentage  

Position

Eng

50

Math

40

Dzo

50

Sci

45

s/s

50

GT
1 Cheki Wangmo 35.2 31.6 42.1 35.4 43.6 187.9 79.9 2
2 Chimi wangmo 29.9 26.1 35.8 28.1 33.2 153.1 65.1 10
3 Chimi yangchen 23.7 23.5 30.7 24.0 20.5 122.4 52.1 27
4 Jigdrel wangmo 20.6 19.9 17.1 19.1 21.7 98.4 41.9 36
5 Jigme Dorji 25.6 25.8 30.2 27.7 34.4 143.7 61.1 17
6 Jigme Sherab 28.5 30.6 31.6 27.7 34.1 152.5 64.9 11
7 Karma Lochen 28.0 32.3 32.1 24.8 31.0 148.2 63.1 12
8 Karma Yangki 24.5 22.1 29.0 20.8 24.2 120.6 51.3 29
9 Karma Yoezer 23.4 24.8 32.9 20.3 23.9 125.3 53.3 26
10 Kinga Rabgay 25.3 25.3 29.3 21.7 26.9 128.5 54.7 23
11 Kinga Tshering 22.5 24.1 24.2 21.3 28.4 120.5 51.3 30
12 Kinzang Wangmo 28.1 22.6 39.4 21.7 31.6 143.4 61.0 18
13 Kinden Pelzang 21.0 24.0 20.8 19.6 27.1 112.5 47.9 33
14 Kelzang dema 31.4 34.5 31.8 29.6 41.9 169.2 72.0 7
15 Kinley gyaltshen 21.6 22.5 21.6 21.7 23.7 111.1 47.3 34
16 Lhaki wangmo 24.2 27.5 32.3 23.1 30.1 137.2 58.4 20
17 Namgay wangchuk 25.0 22.9 28.1 20.7 24.5 121.2 51.6 28
18 Nidup gyaltshen 30.6 26.4 30.8 29.3 37.4 154.5 65.7 9
19 Nima wangchuk 25.9 32.7 31.8 28.1 38.4 156.9 66.8 8
20 Pema dorji 15.5 9.3 0.0 0.0 0.0 24.8 10.6 37
21 Pema yangki 23.5 24.8 30.1 21.7 27.1 127.2 54.1 24
22 Rigzang Drukpa 22.7 26.7 27.1 23.8 26.6 126.9 54.0 25
23 Rinchen Tshewang 29.6 33.9 38.7 30.8 39.8 172.8 73.5 5
24 Sherab gyaltshen 22.7 24.9 21.0 21.0 27.5 117.1 49.8 32
25 Sonam dorji 26.5 26.6 25.9 25.0 28.2 132.2 56.3 21
26 Sonam drukpa 22.4 24.7 26.8 24.4 30.9 129.2 55.0 22
27 Sonam lhamo 31.2 36.0 43.5 38.0 44.1 192.8 82.1 1
28 Sonam wangchuk 23.6 24.1 33.8 28.7 34.9 145.1 61.7 16
29 Sonam yeshi 22.9 20.4 26.0 22.3 27.5 119.1 50.7 31
30 Tashi choden 27.7 27.9 37.5 24.8 28.9 146.8 62.5 15
31 Tshering choden 25.3 30.7 34.2 26.3 30.8 147.3 62.7 14
32 Tshering Choki 35.9 29.4 35.6 34.0 37.4 172.3 73.3 6
33 Tshering Lhaden 31.6 37.3 36.6 32.9 43.5 181.9 77.4 3
34 Tshering Yuden 26.2 30.8 32.0 23.2 30.5 142.7 60.7 19
35 Tshering Wangdi 19.5 18.4 23.9 23.6 22.5 107.9 45.9 35
36 Ugyen Yangchen 39.7 30.8 33.2 32.8 37.6 174.1 74.1 4
37 Ugyen Zangmo 30.2 25.4 35.0 24.4 32.5 147.5 62.8 13